Вітаю Вас, Гість


                                               

                                                                     Шановні колеги!

За умов практичної реалізації завдань Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті гостро стоїть завдання підвищення кваліфікації пе­дагогічних працівників, широкого впровадження досягнень педагогічної науки й перспективного педагогічного досвіду.

Педагог, як і кожен фахівець, потребує постійного підвищення кваліфікації. Хрестоматійним став вислів К. Д. Ушинського про те, що вчитель як фахівець живе доти, поки вчить­ся. Сприяти педагогу в цьому — провідна функція  методичної служби управління освіти.

Своє головне завдання ми вбачаємо в створенні умов для безперервного професійного зростання  вчителя, проектуванні методичного простору, який дозволяє компенсувати недоліки професійних знань і умінь кожного педагога.

Відділ початкової освіти Миколаївського міського науково-методичного центру готовий і надалі співпрацювати з кожним з вас, надавати методичну допомогу своєчасно, підтримувати ваші творчі задуми і сприяти їх реалізації в життя.

Дуже приємно, що завдяки системі Інтернет  зростає можливість більше спілкуватися з колегами. З великим задоволенням запрошую вас до співпраці і сподіваюся, що вона буде плідною, цікавою і корисною.

 

 Ватульова Олена, методист початкової освіти НМЦ